Vademecum frankowicza

1. Co mogę uzyskać, pozywając bank w sprawie umowy kredytu frankowego? Kredytobiorca pozywając bank o umowy frankowe może dochodzić roszczeń z tytułu: unieważnienia umowy kredytu frankowego,  odwalutowania (tzw. „odfrankowienia”) kredytu, zwrotu nienależnie pobranych opłat, prowizji – ubezpieczeń niskiego wkładu, czy ubezpieczeń kredytu.
Read More

Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa postawiła wszystkich w wyjątkowo trudnej sytuacji. Sytuacji, która znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w strachu o nasze zdrowie, ale także w obawie o możliwości przetrwania na płaszczyźnie finansowej. W obecnym kryzysie gospodarczym wielu ludzi obawia się m.in. o to, z
Read More