Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w Polsce udzielane były od 2004 roku i stanowiły bardzo popularny sposób finansowania zakupu nieruchomości. Porównując kredyt hipoteczny w PLN a kredyt hipoteczny w CHF, ten drugi w kalkulacji okazywał się znacznie korzystniejszy dla Klienta, szczególnie z uwagi na niższe raty oraz oprocentowanie. Sytuacja diametralnie się zmieniła w 2015 roku, kiedy kurs franka szwajcarskiego poszybował znacznie w górę. Dla kredytobiorców oznaczało to dużo wyższe – czasem nawet dwukrotnie, raty comiesięcznych zobowiązań.

Zwiększała się liczba niespłacanych zobowiązań, a “frankowicze”, czyli osoby, które zawarły z bankiem umowę zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego we frankach szwajcarskich, często mieli problem z regularną spłatą rat kredytu.

Według danych wartość portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na koniec 2020 roku wynosiła ok. 100 mld złotych w ramach umów zawartych przez 768 tys. kredytobiorców.

Coraz częściej dochodzi do spraw sądowych, w których frankowicze, reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, wygrywają z bankami. Okazuje się bowiem, że banki w okresie udzielania kredytów nie informowały o rzeczywistym ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu denominowanego lub indeksowanego, przerzucając ryzyko związane z wahaniami kursu waluty wyłącznie na kredytobiorców, a nadto wprowadziły do umowy postanowienia określane w orzecznictwie jako postanowienia niedozwolone (abuzywne).

Kolejne informacje o wygranych sprawach przeciwko bankom to nadzieja dla wszystkich tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich i zmagają się z dużo wyższym, niż się spodziewali, kapitałem do spłaty.

Dowodem na to, a jednocześnie motorem do działania dla osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich, są reakcje czołowych banków, wychodzących z propozycjami ugody z obawy przed licznymi sprawami, które z dużym prawdopodobieństwem skończą się ich przegraną, a wygraną kredytobiorców. Co oznacza wygrana z bankiem? W skrócie polega ona na ponownym przeliczeniu kredytu, tym razem na polski złoty, z ujęciem dotychczas spłaconych rat. W efekcie zmniejszy się kapitał do spłaty zobowiązania, co dla klienta oznacza mniejszą kwotę spłaty, ale dla banku – mniejszy zysk.

Posiadasz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich? Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@kancelariappkm.pl