Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa postawiła wszystkich w wyjątkowo trudnej sytuacji. Sytuacji, która znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w strachu o nasze zdrowie, ale także w obawie o możliwości przetrwania na płaszczyźnie finansowej. W obecnym kryzysie gospodarczym wielu ludzi obawia się m.in. o to, z czego zapłacić za mieszkania, za co zrobić zakupy, czy też jak utrzymać swoją firmę i pracowników. Tym większym, coraz częściej wręcz niemożliwym do udźwignięcia obciążeniem, jawi się więc dla większości spłata rat zaciągniętych kredytów.

By temu zaradzić banki proponują tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kredytu, powodujące przesunięcie owej spłaty w czasie. Jest to rozwiązanie od dawna znane, jednakże ze względu na aktualną sytuację postanowiono wyjść naprzeciw wymaganiom jakie stawia przed wszystkimi panująca pandemia koronawirusa i zmienić dotychczas obowiązujące warunki odroczenia spłaty kredytu. 

Zawieszenie rat kredytu hipotecznego

Dla polepszenia sytuacji osób spłacających kredyty większość banków znacznie uprościła sposób uzyskania omawianego zawieszenia. Między innymi nie jest już konieczna osobista wizyta w banku. Wniosek o odroczenie spłaty można złożyć za pomocą poczty elektronicznej, czy też bankowości elektronicznej, a nawet przez telefon. Jednakże zawsze należy mieć na uwadze przewidzianą w umowie z bankiem formę komunikacji. 

Składanie wniosków zostało także odformalizowane. Nie ma więc konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów potwierdzających w jakiej sytuacji finansowej znajduje się wnioskodawca. 

Także okres wakacji kredytowych został zmieniony. Dotychczas większość banków oferowała zawieszenie płatności na okres 1 miesiąca. Ze względu na prognozowany czas trwania epidemii i skutki w gospodarce, jakie już teraz możemy obserwować, duża część banków zdecydowała się przedłużyć okres odroczenia spłaty rat kredytu na okres od 3 do nawet 6 miesięcy. 

Równie znaczącym wydaje się także fakt, że wiele banków automatycznie zawiesza spłatę rat kredytowych – całych lub tylko w części – od razu po złożeniu wniosku o wakacje kredytowe.

Jakie trzeba spełnić warunki, by skorzystać z wakacji kredytowych?

Na uwadze należy mieć jednak, że każdy bank wypracował własne warunki korzystania z wakacji kredytowych. Większość banków zgodnie wskazuje, że z zawieszenia spłaty rat będą mogli skorzystać spłacający kredyty: firmowe, gotówkowe, hipoteczne czy konsolidacyjne. Różne się jednak warunki korzystania z wakacji kredytowych, bowiem w zależności od banku możliwe jest zawieszenie:

  • spłaty rat kredytu z przedłużeniem okresu kredytowania;
  • spłaty rat kredytu bez przedłużenia okresu kredytowania (UWAGA: spowoduje to niewątpliwie wzrost rat kredytu spłacanych po okresie zawieszenia oraz ogólnych kosztów kredytu);
  • spłaty części kapitałowej raty kredytu z opłacaniem jedynie odsetek, przy tym jednak z przedłużeniem okresu kredytowania;
  • spłaty części kapitałowej raty kredytu z opłacaniem jedynie odsetek, jednakże bez przedłużania okresu kredytowania;
  • spłaty części odsetkowej raty kredytu z przedłużeniem okresu kredytowania o miesiące korzystania z wakacji kredytowych;
  • spłaty części odsetkowej raty kredytu, lecz bez przedłużenia okresu jego spłaty.

Chociaż możliwość niepłacenia przez kilka miesięcy rat kredytu wydaje się w dobie kryzysu wyjątkowo kusząca, każdorazowo należy jednak pamiętać aby przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu uważnie przeczytać i przeanalizować propozycję banku. Może się bowiem okazać, że na dłuższą metę o wiele korzystniejsze będzie dalsze spłacanie rat kredytu według dotychczasowego harmonogramu, niż jego zawieszenie.