Vademecum frankowicza

1. Co mogę uzyskać, pozywając bank w sprawie umowy kredytu frankowego? Kredytobiorca pozywając bank o umowy frankowe może dochodzić roszczeń z tytułu: unieważnienia umowy kredytu frankowego,  odwalutowania (tzw. „odfrankowienia”) kredytu, zwrotu nienależnie pobranych opłat, prowizji – ubezpieczeń niskiego wkładu, czy ubezpieczeń kredytu.
Read More