Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych

Sprawy dotyczące praw małoletnich są zawsze kwestią wysoce delikatną. Chociaż sądy każdorazowo muszą mieć na uwadze dobro dziecka, nie zawsze jednak są w stanie wydać orzeczenie, które choć najlepsze dla małoletniego, to jednocześnie spełnia jego życzenie. Właśnie dla uwzględnienia jego stanowiska stworzono
Read More