alimenty na dziecko wrocław kancelaria prawna

Alimenty na dziecko – komu przysługują? Czy można je podwyższyć?

Alimenty i obowiązujący w polskim prawie „obowiązek alimentacyjny” to konieczność dokonywania regularnych wpłat na utrzymanie osoby fizycznej. Oznacza to, że alimenty przysługują nie tylko dzieciom – obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Dziś skupimy się na alimentach na dzieci – kto może się o nie starać? Czy można podwyższyć alimenty? Czy możliwe jest obniżenie alimentów? Jaka może być wysokość alimentów? Jak odzyskać zaległe alimenty?

W przypadku, gdy oboje rodzice wychowują dziecko, wspólnie mieszkając i dzieląc obowiązki, koszty utrzymania małoletniego dzielą się pomiędzy obojga rodziców. W przypadku, gdy rodzice zamieszkują osobno, rodzic, z którym jest dziecko, może ubiegać się o alimenty od drugiego rodzica. Środki mają na celu zapewnienie potrzeb dziecka. Co ważne – mowa tu nie tylko o pieniądzach, ale także o środkach utrzymania czy środkach wychowania. Obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców, nie oznacza też jednej, stałej, odgórnie określonej kwoty. Może on być świadczony również w naturze – poprzez wkład rodzica w wychowanie, rozwój i utrzymanie dziecka.

Wysokość alimentów – o jaką kwotę można się starać?

Kwota alimentów wynika z rzeczywistych wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie rodziny. Do tych niezbędnych do życia zaliczamy:

  • Wyżywienie
  • Ubranie
  • Koszty związane z mieszkaniem
  • Opłaty na edukację
  • Środki czystości, kosmetyki

Ale to nie wszystko – być może dopiero po rozstaniu rodzic pierwszy raz będzie musiał zastanowić się i spisać wszystkie odpłatne koszty utrzymania potomka. Oprócz tych minimalnych, wymienionych wyżej, mogą do być np. koszty leczenia, rehabilitacji, zajęć dodatkowych, ćwiczeń-korepetycji. Nie oznacza to jednak, że alimenty mogą sięgnąć bardzo wysokich kwot – pamiętajmy, że powinny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby.

Wysokość alimentów wyznaczają możliwości zobowiązanego do płacenia – zarobkowe i majątkowe. Wedle funkcjonującej w polskim prawie generalnej przesłance, dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców – dokładniej, że dziecko powinno mieć zapewniony podobny status materialny, choć jednocześnie nie oznacza to, że alimenty na dziecko mają mieć wysokość równą dochodom rodzica. Z drugiej strony – niskie dochody lub status bezrobotnego nie są podstawą do zwolnienia z płacenia alimentów na dzieci. 

Czy wysokość alimentów może się zmienić?

Wysokość alimentów nie jest ustalona raz na zawsze. Trzeba pamiętać, że wraz z wiekiem zmieniają się także potrzeby dziecka. Można zatem wystąpić o podwyższenie ich wysokości, ale też o obniżenie alimentów – w przypadku, gdy doszło do znaczącego pogorszenia się poziomu życia rodzica świadczącego alimenty.

Sąd, który orzeka o wysokości alimentów, bierze pod uwagę opisane wcześniej potrzeby dziecka oraz oczywiście możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Naturalne jest, że wraz z wiekiem dziecka rosną jego potrzeby, co jednocześnie przekłada się na koszty. Kiedy można wystąpić o wyższe alimenty? Na przykład w przypadku, gdy sytuacja materialna rodzica świadczącego alimenty uległa znaczącej poprawie. Aby formalnie podwyższyć lub obniżyć alimenty, należy złożyć do sądu wniosek, załączając odpowiednie dokumenty oraz uzasadnienie do wniosku.

Brak alimentów – co zrobić, by odzyskać pieniądze na utrzymanie dziecka?

Wyjątkową sytuacją może być również wystąpienie o alimenty od dziadków małoletniego. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania należnych na dziecko świadczeń pieniężnych. Jest to jednak trudne i problematyczne moralnie – osoby starsze często nie posiadają odpowiednich rezerw finansowych, wielokrotnie sami muszą zapewnić sobie kosztowne leczenie czy opłacić leki. Jeśli ani rodzic, ani dziadkowie dziecka nie są w stanie pokryć alimentów, obowiązek ten może spaść na rodzeństwo dziecka.

W przypadku problemów związanych z alimentami, z wystąpieniem o świadczenie, potrzebą ich podwyższenia lub obniżenia, prosimy o kontakt – nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w tego typu sprawach.

  • tel: 71 780 42 81
  • e-mail: kontakt@kancelariappkm.pl