Kancelaria PPKM we Wrocławiu świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opiece prawnej  jednostek samorządu terytorialnego, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji, służb mundurowych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach stałej obsługi zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, polegające między innymi na:

 • sporządzaniu opinii i informacji prawnych w zakresie wykładni i stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa we wszystkich aspektach prowadzonej działalności,
 • udzielaniu informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów zawieranych przez Klientów,
 • opiniowaniu i sporządzaniu projektów statutów, regulaminów oraz pozostałych dokumentów o charakterze wewnętrznym,
 • prowadzeniu spraw pracowniczych,
 • przygotowaniu projektów regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
 • doradztwie w sprawach korporacyjnych, obejmujące uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach handlowych,
 • reprezentacji w postępowaniach reklamacyjnych,
 • sporządzaniu pism w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • zastępstwie w postępowaniach sądowych i administracyjnych na preferencyjnych warunkach,
 • występowaniu w sprawach przed organami egzekucyjnymi.

Kancelaria adwokacka PPKM posiada również bogate doświadczenie związane z obsługą spółek prawa handlowego (link). Jeżeli szukają Państwo rzetelnej i godnej zaufania kancelarii, zachęcamy do rozmowy: 71 780 42 81 lub kontakt@kancelariapplkm.pl.