Kancelaria specjalizuje się zarówno w obronie podejrzanych i oskarżonych  w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak i reprezentowaniu interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych w postępowaniach karnych. Kancelaria sporządza pisma procesowe w postępowaniu karnym, w tym m.in. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, odpowiedzi na akt oskarżenia, kasacje oraz wnioski o wznowienie postępowania.

Klienci Kancelarii otrzymają również niezbędną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego – w tym m.in. o wyrok łączny, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, zamianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności, czy rozłożenie grzywny na raty lub jej umorzenie.

Kancelaria przeprowadza również konsultacje i sporządza opinie prawne w zakresie odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych.