Kancelaria adwokacka PPKM we Wrocławiu reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Nasze działania obejmują zarówno tryby zwyczajne, w tym m.in. wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania od decyzji administracyjnej, zażalenia na postanowienia oraz skargi do sądu administracyjnego, jak i tryby nadzwyczajne, w tym m.in. wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej lub jej uchylenie. 

Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego oraz etapu sądowo administracyjnego, a także redagujemy pisma i skargi w związku z działalnością organów administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzi następujące działania administracyjne:

  • zajmujemy się sprawami z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych,
  • sprawami z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, uzyskiwania koncesji i zezwoleń,
  • kwestiami z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia,
  • obszarem spraw obywatelskich.

Zachęcamy do kontaktu – gwarantujemy najwyższą jakość obsługi i rzetelne podejście do każdej sprawy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 71 780 42 81 oraz mailem: kontakt@kancelariappkm.pl.