Kancelaria prowadzi postępowania w sprawach o:

  • rozwód, w tym rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie,
  • separację,
  • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • alimenty, w tym o ich podwyższenie i obniżenie,
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • kontakty (ustalenie zakresu widzeń z małoletnim dzieckiem),
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy ze stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi.