Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu:

 • tworzenia umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • ustalania istnienia i treści stosunku pracy,
 • ustania stosunku pracy w drodze rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
 • przywracania do pracy,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,
 • dochodzenia świadczeń pracowniczych, w szczególności wynagrodzenia, odprawy, czy odszkodowania,
 • przeciwdziałania dyskryminacji przy zatrudnieniu,
 • molestowania i mobbingu w miejscu pracy,
 • wypadków przy pracy,
 • ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy sensu largo, a mianowicie regulacji pragmatyk służbowych (odnoszących się do pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych, nauczycieli, czy pracowników służby cywilnej), jak również pragmatyk administracyjnych (znajdujących zastosowanie do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, czy Państwowej Straży Pożarnej).