Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Podczas studiów magisterskich zdobywała doświadczenie zawodowe praktykując zarówno we wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich, zajmujących się obsługą prawną podmiotów indywidualnych i gospodarczych, jak również w organach wymiaru sprawiedliwości.

Jej zainteresowania koncentrują się w głównej mierze wokół prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Jest autorką pracy magisterskiej pt. „Granica pomiędzy przestępstwem popełnionym we współsprawstwie a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej”, napisanej pod kierownictwem prof. dra hab. Jacka Giezka.

Włada biegle językiem angielskim.

patrycja.pekala@kancelariappkm.pl
535 124 642