Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach o:

  • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, z tytułu czynów niedozwolonych, bądź błędów w sztuce lekarskiej,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne, bądź śmierć bliskiego,
  • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb bądź zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • odszkodowania za zniszczony dom, mieszkanie lub inne mienie,
  • odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.