Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Podczas studiów magisterskich odbywała praktyki w licznych wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich zajmujących się obsługą podmiotów indywidualnych i gospodarczych.

Jej zainteresowania koncentrują się w głównej mierze wokół szeroko pojmowanego prawa cywilnego, w szczególności prawa procesowego.

Jest autorką pracy magisterskiej o zapisie na sąd polubowny w sporach, w których stroną jest konsument (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/89574/…).

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

katarzyna.klonowska@kancelariappkm.pl
535 123 607