Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i z drugim najlepszym wynikiem uzyskał wpis na listę adwokatów. Od 2022 roku wpisany na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszych lat nauki akademickiej, praktykując we wrocławskich kancelariach adwokackich. 

Obecnie reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw bankowych.

Swoje zainteresowania koncentruje w obszarze prawa cywilnego oraz materialnego i procesowego prawa administracyjnego, a także prawa antydyskryminacyjnego, w szczególności ochrony praw jednostki przed ingerencją ze strony władzy publicznej. Jest autorem pracy magisterskiej, napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Adamiak, ukazującej problematykę zmiany nazwiska w trybie administracyjnym w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego. 

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

jakub.kasprzyszak@kancelariappkm.pl
533 602 701