Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, spółek handlowych i administracyjnym, a także windykacji wierzytelności „trudnych”.

Szeroką część jej działalności zajmuje obsługa podmiotów gospodarczych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych na szczeblu gminnym i powiatowym, w tym w szczególności gmin, powiatów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej a także reprezentacja klientów w sporach z parabankami i prowadzenie spraw dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

535 123 156