Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i ubezpieczeń społecznych oraz prawie gospodarczym, w tym prawie umów handlowych.

W ramach praktyki adwokackiej, zajmuje się kompleksowo wdrażaniem i obsługą systemów ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, instytucji kultury, podmiotów administracji publicznej, fundacji, stowarzyszeń.Uczestniczy w projektach non profit.

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

aleksandra.kuzmijczuk@kancelariappkm.pl
535 123 892